اولين ۴۰۰۰ متری من!

بر فراز زردکوه

من نفر آخر دست چپ با کلاه قرمز!

گزارششو بعدا می نويسم

/ 6 نظر / 4 بازدید
شقايق

نه اتفاقا! اين ماه کارمون سبک تره.ولی کل هفته م به بيمارستان و درس ميگذره.اين بخش ها هم چيز جالبی برای نوشتن نداره.تعطيليا رو ميرم کوه.اگه دوست ندارين ديگه درباره ش نمی نويسم

اروس

چه جالب! عجب تجربه ای بوده! حتما کلی هم کيف کردی! هوووووم!

آذرخش

در مورد اون دوست صخره نورد خيلی متاسف شدم!!! گاهی اين بی احتیاطی ها بدجور کار دست آدما ميده.. يکی از دانشجويان تهران هم عيد امسال تو الوند روی يخها سر ميخوره و بعد از مدتی به خاطر نرسيدن کمک فوت کرد!!! صعودتو به زردکوه تبريک ميگم!!!منم خيلی دلم ميخواد اين قله زاگرسی رو صعود کنم.... حالا حالاها هم تو تقويم ورزشی اين ورا قرار نداره..

هادی

سلام. همه اش ۴۰۰۰ متر؟ يه دوستی دارم که اولين قله ای که رفت دماوند بود. تا آخرش هم رفت. ولی همين ها رو بنويسی خيلی بهتر از مريض و مريضخونه است. حالم بد ميشه وقتی حرف اين چيزا رو ميشنوم! منتظر گزارشش هستم.Ltema32AFara1 يا هو

شقايق

به هادی: آفرين به دوست شما ولی ميگما!!! از فضل دوستت تو را چه حاصل؟ همچين ميگه ۴۰۰۰ متر؟!! انگار خودش هر ۱۴ تا ۸۰۰۰ متری رو زده...تازه کجای کاری؟ همين ۴۰۰۰ تارم جونم در اومد تا رفتم:))