زائر

 چون به کعبه ميرسی در طواف حرم يار هفت بار می چرخي.اينک نيز هفت بار گرد ضريح شش گوشه تو ميگردم و در هر چرخش دلم هفتاد و دو بار حسين حسين می گويد.ايستاده ام در کنار ضريحت و دلم بال بال ميزند.السلام عليک يا نور...السلام عليک يا عشق...السلام عليک يا ابا عبدالله.

اينجا قبله عشق است و اکنون در اين قبله گاه عشق تو بيا و بنگر حيرت عقل را و جرات عشق را.آنان که عشق را می فهمند می دانند که ماندن نيز در رفتن است و جاودانگی جز در جوار رفيق اعلا معنا نمی دهد.آنان ميدانند که عقل زمينی است و عشق آسمانی و اين هر دو را خدا آفريده است تا وجود انسان در حيرت ميان عقل و عشق معنا شود و اگر عقل از چشمه خورشيد بنوشد عشق را در راهی که ميرود همراه خواهد بود آنگاه ميان عقل و عشق فاصله ای نيست...

فرات تشنه است و بيابان از فرات تشنه تر...و امام از هر دو تشنه تر.فرات تشنه لبهای خشک اهل حرم است و بيابان تشنه خون امام...و امام از هر دو تشنه تر است.اما نه آن تشنگی که با آب سيراب شود او سرچشمه تشنگی است و ميدانيم رازها را همه در خزانه مکتومی نهاده اند که جز با مفتاح تشنگی گشوده نمی شود.امام سرچشمه راز است و بيابان تفّ بر سيری که مکنونات حجاب تکوين را بی پرده می نمايد.پس آنگاه که حجابها کنار ميروند کجايند ساقيان کوثر و کجايند تشنگان حقيقت.خاک تشنه در انتظار سيراب شدن از لحظه وصال توست تا تو به سرچشمه راز کائنات معراج نمايی هر چند عروج تو را تنها چشمان آسمان می بيند و چشمان ما پای در گل سيراب شدن خاک را شاهد است.

آه ای نهر چه بی ارزش شده ای! تو زلالی ولی زلالتر از تو عطش است و درک حقيقت عطش را دلبستگان به دنيا نمی فهمند.چه بی ارزش شدی ای آب...

اينک زمين در سفر آسمانی خويش به عصر عاشورا رسيده است و خورشيد از امام اذن گرفته که غروب کند.ديگر تا آن نباء عظيم اندک فاصله ای بيش نمانده است و زمين و آسمان در انتظارند و تو نيز در اين انتظار به سرچشمه معرفت هستی سلام و درود می فرستی تا شايد تو را هم نصيبی باشد.خورشيد سرخ عاشورا در افق نخلستانهای کرانه فرات غروب کرده است و زمين ملتهب کربلا به ستاره جدی و موذن آسمانی اذن حضور داده است و دروازه های عالم قرب را گشوده.زمين از دل ذرات به آسمان پيوسته...

 و تو نيز بدان که با بدن چاک چاک و پای خونين از ميان اينهمه سيم خاردار بايد گذشت تا از جای پای خونين تو شقايقها رنگ گيرند و تو زائر اين راه باشی...  

ْعليرضا قزوهْ             

/ 8 نظر / 2 بازدید
mehdi

شايد يه جور ديگه هم بشه نگاه کرد...يه جور درست و واقعی...ضمنا واسه من سبزه خودت ببين!

نادر

بلاگم هک شده دارم دق ميکنم.

بابک

اِ اِ اِ حجاب ها کنار بره که خيلی بده زشته

دبيركل

سلام شقايق جان! ببينيد باباجان! شمر هم اگر وبلاگ می‌زد وبگش اينقدر قرمز نبود :)) موفق و پيروز باشيد :)

بابک

سلام همه چيز نسبی است و يک محور مطلق اثبات نشده (: خوب محور ما نسبت به اون چيزهای نسبی مطلقه؟ پس مطلقيتش نسبيه و از اونجا که ... ما قوانين حاکم به کل مجموعه ای که ما هم جزيی از اون هستيم منظورم مجموعه ای که همه چيز رو در بر می گيره نمی تونيم کشف کنيم! آنلاين کامنت رو گرفتما (:

افکار همایونی !

.: پيمانه :. پيمانه شکستم من دل به تو بستم من آشيانه ی من کوت دلم شد سيراب شدم من ز خودی خود بششکسستم من

غریبه

سلام دارندهء مطلق انرژی((:

طوفان((طوفان عشق))

سلام وب لاگت خيلي با حال هستش.اگه خواستي آماده تبادل لينك هستم.خوشحال ميشم اگه موافقت خودت رو اعلام كني.خداحافظ............