panazeri.GIF
آقا ما رفتیم به بابامون پز دادیم که شدیم جزو فن های شهرام ناظری.بابامونم که ما رو خوب می شناسه گفت به به ,به به...حالا یکی از آهنگای ناظری رو بگو ببینم. ما هم با کمال افتخار گفتیم: مرغ سحر!!!
واقعا که اگر همه اونایی که اسمشون اینجاس مثل من باشن که الهی بمیرم واسه شهرام ناظری...

/ 0 نظر / 2 بازدید