هزار و يک درد و مرض

تا ديروز حس می کردم چشمام تار می بينه 22.gif

از امروز صبح احساس می کنم گوشام گرفته 34.gif

حتما ميدونين که چرا 04.gif

 

* برای اونايی که نمی دونن: تا ديروز بخش چشم بوديم از امروز رفتيم ENT (گوش و حلق و بينی)

09.gif

/ 4 نظر / 2 بازدید
نوشين۱۷

يه معلم زيست داشتيم همينو ميگفت به بخش سرطان که رسيديم گفت مواظب باشين الان حتما نصفتون سرطان ميگيرين

میثم

بخش کله و مخ کی ميری؟

آذرخش

الان ؟!!! آخرای استاجری دیگه یه خورده واسه Medical student Syndrome دیره!!!

شقایق

آذرخش: چی کار کنيم ديگه ما تو همه چی ريتارديشن داريم