بدون شرح!

22.gif

/ 8 نظر / 2 بازدید
میثم

سلام سلام صدتا سلام. چطوری . خوبيدی بهتر شدی. اين عکست خيلی خيلی باحال بود . معلوم که از اون دخترهای باسليغه ای . جزوه هات ترو تميزه و خوشگل و کامل. جون ميده تموم ترم و بخوری و بخوابی آخر ترم جزوه هات و امانت بگيرم و برم يک کپی جانانه ازشون بزنم. ميگم ماژيک کم آوردی بگو من زياد دارم. اينقدر از اين ماژيک های خواهرم دزديدم که نگو. آخه خيلی خوشگلن. چقدرم جزوهات زيادن . به هفتاد رنگ هم جزو می نويسی . می گم چطوره از روشون به جای کتاب درسی چاپ کنند. من که هر وقت جزو هام و می دادم به اين دخترها تو دفترم چند تا شمع و گل و پروانه و چهارخط سهراب سپهری و اين چيزها می نوشتن . ديگه دفترم شده بود دفتر نقاشی بچه ها...

علی مقیمی

اين کار کار يه خانم دکتره يقيناْ! میتونم تصور کنم اگر مال يه آقای دکتر بود چه چيز فاجعه ای ميتونست بااااااشه! البته اگر اصلاْ این آقای دکتر جزوه ای داشت!!!!

مجيد

چه خوبه آدم به جای اين صدتا يه غازها تکست نلسون بخونه !!!

میثم

هنوزم که مشقات و ننوشتی. پس کی می خوای اون ها رو از وسط خونه جمع کنی زله شدم از دست تو . هرچی دفتر و کتاب داشتی ورداشتی آوردی ريختی کف خونه که چی . يکبار بنويس همش و جمع کن . اينقدرم با اين دفترای رنگ بارنگت دل من و نسوزون . از دستت شاکی ميشما

سلبیناز

سلام دوست جووون. خوبی؟ بابا درس خوون... بابا جزوه... بابا مستند...!!!!!!

هومن

درس بخون درس بخون دکتر بشی دخترجان!

هادی

سلام. خیلی خوبه. دلم تنگ شده برا درس و مشق، برا تنبلی، برا جزوه هایی که شب امتحان فقط میرسیدم نصفشون رو بخونم. همه اش هم پاس شد و تموم شد و گذشت. ولی حافظ يه چيز ديگه ميگه: بشوی اوراق اگر همدرس مايی - که علم عشق در دفتر نباشد. Ltema32AFara1 يا هو