بندانگشتی مرد 02.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
Sara

ای بابا! خيلی ناراحت شدم!

هادی

سلام. نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت. حتا تنمیدونم ناراحت چی باشم؟ این که "اگه NICU داشتین شاید زنده می موند" یا ناراحت بابا و مامان طفلکیش، یا ناراحت خودش که نتونست بیشتر این دنیا رو ببینه؟ ی ناراحت خود ها مون که باز هم باید از این چیز ها بشنویم و هیچ کار اساسی هم برای کمک به حل این جور نشکلات از دستمون بر نمیاد؟ یا . ... ...Ltema32AFara1 یا هو