دارم تجربه ش می کنم... اون چیزی که داره تو وجودم رشد می کنه،ریشه هاش قلبمو پاره پاره کرده...خیلی عمیقه...می ترسم...نمی خوام حرف بزنم...اینجا غریبی می کنم

فقط منتظرم...منتظرم...منتظرم

/ 7 نظر / 2 بازدید
داداشی

سلام. بابا ترا خدا ما نترسون. عاشق نشی يه دفعه دختر!؟ ديدی که سلبيناز چی نوشته اين مردا ارزشش را ندارن

کوروش

Take good care of yourself and be careful !

هومن

عشق وقتی بياد به سراغت هر چی باشی به زانو در مياد....ولی شقايق واقعا عشقه؟

قاف

ازت متشکرم. موفق باشی.

آهوی سرگردان

تجربش کن اما حس قشنگتو به هيچکس نگو چون ديوارها ...راستی اگه صدای تپش قلبش تند هستش شکی به مردونگيش نکن.تا بعد بازهم پر از آرامش و پاکی.