سهم اینروزای ما از بخش زنان انگار همه ش نی نی های نارس ِ ششصد گرمیه! این یکی با دکولمان جفت اومده بود.خیلی دیر آورده بودنش و خونریزی زیاد بود.یه زن ِ جوون که حاملگی ِ اولش هم بود.سزارین شد...بچه خوبه.28 هفته ست،650 گرم.یه پسر کوچولو با دست و پاهای باریک و شکم بر آمده.حتی دنده هاش مثل اونیکی بیرون نزده و دیسترس تنفسی نداره.اینقدر بلند گریه میکنه که صدای نازکش از دیوارای شیشه ای ِ انکوباتور میگذره و از اتاق میاد بیرون و دل منی که توی راهرو ایستاده م ریش می کنه.سرم رو وصل کرده ن به پاش،همون پایی که با جوهر آبی شده.وقتی گریه می کرد خودم دیدم از چشماش اشک میومد.

/ 2 نظر / 2 بازدید
پر بهونه

و اين دل خسته تا هميشه در آسمان عشق تو پرواز ميکند..... و تو آنقدر بزرگی که کوچکی و حقارتم را می گسترانی و زنده ميگردانی.....عزیزم موفق باشی به منم سر بزن.

نوشین17

:(( ياد زن عموی خدابيامرزم افتادم چقده غم انگيز چقده دردناک