دریای سرخ

من نمی خوام بمیرم!
نویسنده : کتایون فرح - ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢
 

 

گفتگوی خصوصی من با خدا.هیشکی دیگه نخونه!

 

I've
become so numb
I can't feel you there
become so tired
so much more aware

عاشقانه حرف زدن باهات از یادم رفته. میشنوی چی میگم؟ دیگه حست نمی کنم! کاشکی میشد منم اینجوری سرت داد بزنم.حوصله مو سر بردی.هر چی بش هیچی نمی گم! خسته شدم بسکه باهات راه اومدم. هر کسی ظرفیتی داره.حیف که زورم بهت نمی رسه وگرنه همچین یه آپرکات میزدم اون فکت بیاد پایین  آخه مگه فکم داری تو؟

چیه؟ قبلنا با ادب بودم؟ خوب حالا بی ادب شدم. آخه هر چی منت می کشم که انگار نه انگار.این به اونا در!خوشت میاد؟ اصلا می خوام غر بزنم, غر بزنم, غر بزنم...اینقدر غر بزنم که شوتم کنی از کل آفرینشت بیرون. چه حالی میده  می بینی؟ اختلاف فازم زیاد شده. مُردم از تناقض!

 

ببین شقایق حالش خیلی بده. دوزش رفته بالا دیگه هیچی آرومش نمی کنه.تو هم که نیستی!

دریا سکوتشو شکسته. اینقدر صخره اینجا هست که نمی دونم سرمو به کدومش بکوبم.موجا میان و بی هدف پخش میشن تو آسمون.تنم پر از زخم شده خودت ببین.اما انگار فایده نداره.این بود قولت؟

 

I've put my trust in you

Pushed as far as I can go

For all this

There's only one thing you should know

 

I tried so hard and got so far

But in the end, it doesn't even matter

خیلی دنبالش رفتم، نرفتم؟ چقدر التماس کردم، نکردم؟هر چی بیشتر گشتم دورتر شدم.هر چی دست و پا زدم بیشتر فرو رفتم.از من نپرس چرا !

من گم شدم.تکیه گاهی نیست.آخه مگه من چلاقم که دنبال تکیه گاه می گردم؟ نمی دونم ### پس چرا ولم نمی کنی؟؟؟؟؟

شوق مستی در وجودم خوابیده اما نمرده.چشمامو به روش می بندم اما...اختیار از من نیست.انگار هنوزم می خوامش! اون چیزی که مال منه...اون چیزی که من مالشم ...آره می خوامش.هنوز رایحه اش از خود بی خودم میکنه.

خسته ام.حتی نمی خوام گریه کنم.خیلی وقته که اشکام با من راه نمیان. می خوام از زندگیم بندازمش بیرون.می خوام بهش فکر نکنم.نمی تونم...

 

با خودم میگم: پرنده ای که بال نداره بهتره که بمیره...

 

پس این رخوت از کجا اومده؟       

 

I will never know

Myself until I do this on my own

And I will never feel

Anything else until my wounds are healed

I will never be

Anything 'til I break away from me

And I will break away

I'll find myself today

 

I want to heal

I want to feel like I'm

Somewhere I belong

 


 
comment نظرات ()